Szkolenia studenckie Poznań

Szkolenia studenckie Poznań

Szkolenie to jedna z najpopularniejszych form dokształcania. Popularność szkoleń z roku na rok wzrasta. Dotyczy to również szkoleń studenckich. Nasz firma proponuje szkolenia dla studentów z zakresu metodologii badań własnych. Program szkolenia dotyczy metodologicznych podstaw badań i pogłębia wiedzę studenta w obszarze problemów i hipotez badawczych, metodyki przeprowadzenia badania, zanalizowania i prezentacji materiału badawczego. Kolejnym ważnym elementem bloku szkoleniowego jest interpretacja wyników badań. Więcej informacji na temat programu szkoleń i dostępnych terminów znajdziecie Państwo tutaj. Szkolenia Know How adresujemy do studentów I, II i III etapu kształcenia wszystkich kierunków i specjalizacji, a w szczególności: zarządzania, ekonomii, pedagogiki, socjologii, marketingu. Warsztaty studenckie prowadzimy na terenie całej Polski. Obszarami naszej aktywności pozostają: Gdańsk, Warszawa, Kraków, czy Poznań.