Counseling

Counseling

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla małżeństw i związków nieformalnych prowadzona razem przez dwoje terapeutów: kobietę oraz mężczyznę.

Trudności i konflikt w związku są najczęstszą przyczyną, dla której para decyduje się na skorzystanie z pomocy Centrum Rozwoju dla Par (innym powodem może być również szukanie sposobów rozwoju relacji). Występują one w różnych formach: otwartych konfliktów, samotności, problemów seksualnych, stanów bardzo niskiego nastronu, zrozumienia czy zaufania; niemożliwości wyjścia poza utarty - zwykle niszczczący - sposób postępowania.Często okazuje się jednak, że te trudności stają się szansą nie tylko na odkrycie konstruktywnych rozstrzygnięć, ale na tworzenie pełniejszego związku, w którym obie strony mogą bardziej angażować się i z którego mogą pełniej korzystać.

Pary korzystające z terapii par są w każdym wieku, pochodzą ze wszystkich warstw społecznych, kultur, są heteroseksualne i homoseksualne, czy zdrowia. Psychoterapia dostępna jest ( psychoterapia par w Warszawie) w językach: polskim i angielskim.

Centrum Rozwoju dla Par mieści się w wyjątkowo cichej części centrum Warszawy, z publicznymi miejscami parkingowymi i dogodnym dojazdem komunikacją miejską. Więcej informacji o Centrum, obszarach pracy i o odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania można przeczytać pod adresem.

Psychoterapia Warszawa

Psychoterapia Warszawa

W obowiązującym rozumieniu medycznym należy jednak podzielić to, co powszechnie nazywa się psychoterapią, na dwie znacząco odmienne dziedziny - psychoterapię i dodatkowo pomoc o charakterze psychospołecznym. Psychoterapia w ścisłym tego słowa znaczeniu jest rekomendowaną metodą leczenia zaburzeń nerwicowych (aktualnie należących do zaburzeń lękowych) i zaburzeń osobowości. Wsparcie psychospołeczne natomiast, stanowi "pomaganie" - tam gdzie nie ma zdiagnozowanej (zgodnie z ICD-10) choroby lub zaburzenia, ale jednak osoba potrzebuje czyjejś pomocy. Spodziewanym rezultatem psychoterapii są transformacje postępowania i przekonań pacjenta, w szczególności rozwój jego kompetencji emocjonalnych, na przykład na wzrost poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami i stresem, podwyższenie poczucia własnej wartości, poprawę zdolności budowania związków, kooperacji tudzież komunikowania się z innymi, bądź na poprawę własnej motywacji do aktywności.

Psychoterapia składa się ze zbioru technik wspierających leczenie rozmaite zaburzenia a także problemy psychologiczne. Tym co integruje różnorodne rodzaje psychoterapii jest - w odróżnieniu od leczenia medycznego - jej międzyludzka relacja.

Psychoterapia współczesna powstała początkowo jako niepodzielna część psychoanalizy, jednakże obecnie została przystosowywana i rozwijana także przez inne rodzaje psychologii, takie jak psychologia postaci i psychologia behawioralna.

Wsparcie psychologiczne dla małżeństw warszawska Różnice przekonań i głębokie problemy w końcu pojawiają się we wszystkich małżeństwach. Partnerzy rozwiązują je stosując znany sobie zestaw środków. Większość par jednakże, z biegiem czasu, dochodzi do sytuacji, w której części problemów nie jest w stanie rozwiązać, nie jest w stanie o nich komunikować i wszelkie wcześniejsze metody radzenia sobie z nimi zawodzą. Potrzeba znalezienia nowych metod radzenia sobie z konfliktami nieraz przybiera katastrofalny obrót - niejednokrotnie jest to zdrada, uzależnienia, lub izolacja. Pośród bardziej trwałych sposobów rozwiązywania kłopotów albo poszukiwania dróg rozwoju związku jest psychoterapia dla małżeństw. Wiele małżeństw wspólnie pracując nad swoim związkiem odnajduje sposoby by być w bardziej intymnej relacji nie tylko z partnerem, ale też zbliżyć się do własnych intensywnych przeżyć oraz wartości. Owocem takiej psychoterapii jest lepsza komunikacja, bardziej korzystna atmosfera i większy stopień zadowolenia ze związku. Część małżeństw idzie na psychoterapię wcześniej - przed tym jak ich kłopoty okażą się ich przerastać - jako procedura pomocy i rozwoju swojego małżeństwa.

Poland psychotherapy warsaw

Poland psychotherapy warsaw Różnego rodzaju podejścia psychoterapii.

Poważne różnice wartości oraz chroniczne trudności ostatecznie pojawiają się w każdym związku. Partnerzy rozwiązują je stosując znany sobie zestaw środków. Duża ilość związków wszak, z biegiem czasu, dochodzi do sytuacji, w której wielu trudności nie jest w stanie rozwikłać, nie jest w stanie o nich komunikować i wszelkie wcześniejsze metody radzenia sobie z nimi zawodzą. Poszukiwanie skutecznych sposobów nieraz przyjmuje dramatyczny bieg - w szeregu przypadków jest to poszukiwanie nowego partnera, uzależnienia, bądź oddalenie. Wśród niedestrukcyjnych sposobów rozwiązywania kłopotów albo poszukiwania sposobów wzrostu relacji jest terapia dla małżeństw. Wiele partnerów wspólnie pracując nad swoim związkiem odkrywa sposoby by być w bliższy sposób nie tylko z małżonką lub małżonkiem, ale też zbliżyć się do swoich prawdziwych doświadczeń oraz przekonań. Efektem takiej pracy psychologicznej jest poprawa komunikacji, lepsza atmosfera i większy stopień zadowolenia ze związku. Część związków idzie na psychoterapię wcześniej - przed tym jak ich problemy okażą się ich przerastać - jako procedura pomocy i wzrostu swojego małżeństwa. ( psychotherapy in english )